Tjenester

Tjenester

Hos oss jobber det nærmere 50 dedikerte spesialister innen sitt felt, som alltid er klare til å utvikle nye gjennomtenkte løsninger. Moderne maskinpark og effektiv arbeidsfordeling gjør oss i stand til at opptre raskt og profesjonelt, uten å gå på kompromiss med kvaliteten.

Limtre

 • Montering av limtrebjelker
 • Montering av taklekter i limtre
 • Montering av takstoler
 • Montering av søyler i limtre
 • Montering av CLT paneler

Stål

 • Montering av takstoler
 • Montering av stolper
 • Montering av deler som skal sveises
 • Montering av kranveier
 • Montering av broer

Takarbeid

 • Steintak
 • Blikktak
 • Eternittak
 • Bitumentak
 • Montering av takrennesystemer

Elementer av armert betong

 • Montering av armerte betongstolper
 • Montering av armerte betongstenger/bjelker
 • Montering av hulpaneler i armert betong
 • Montering av sokkelplater i armert betong
 • Arbeider med monolitisering
 • Montering av TT-paneler

Fasader

 • Blikkfasader
 • Trefasader

Sandwichpaneler

 • Montering av Sandwichpaneler på tak
 • Montering av Sandwichpaneler på vegg
 • Produksjon og montering av avslutningsblikker

Sveisearbeid

 • Sertifisert konstruksjonssveising
 • MIG/MAG
 • EXC2
 • Plasmaskjæring (på plass)
 • Visuell kontroll