Tjänster

Tjänster

Hos oss arbetar nära 50 specialister, alltid beredda att utveckla nya, genomtänkta lösningar. Tack vare en modern maskinpark och effektiv arbetsfördelning kan vi agera snabbt och professionellt, utan att kompromissa med kvaliteten.

Limträ

Liimpuidu pilt. Liimpuidu pilt.
 • Montering av bjälklag i limträ
 • Montering av takstolar i limträ
 • Montering av bärverk
 • Montering av limträstolpar
 • Montering av CLT-paneler

Stål

Terase pilt. Terase pilt.
 • Montering av bärverk
 • Montering av stolpar
 • Montering av svetsade detaljer
 • Montering av kranräls
 • Montering av broar

Takarbeten

Katusetööde pilt. Katusetööde pilt.
 • Stentak
 • Plåttak
 • Eternittak
 • Bitumentak
 • Montering av regnvattensystem

Armerade betongelement

Raudbetoon elemendi pilt. Raudbetoon elemendi pilt.
 • Montering av armerade betongstolpar
 • Montering av reglar och bjälklag i armerad betong
 • Montering av ihåliga paneler i armerade betong
 • Montering av sockelpaneler i armerade betong
 • Monolitiska arbeten
 • Installation av TT-paneler

Fasader

Fassaadid ikoon. Fassaadid ikoon.
 • Plåtfasader
 • Träfasader

Sandwichpaneler

Sandwichpaneelide pilt. Sandwichpaneelide pilt.
 • Montering av sandwichpaneler på tak
 • Montering av sandwichpaneler på vägg
 • Produktion och montering av avslutningsplåtar

Svetsning

Keevitamise pilt. Keevitamise pilt.
 • Certifierad byggnadssvetsning
 • MIG/MAG
 • EXC2
 • Plasmaskärning (på plats)
 • Okulärbesiktning