INTEGRITETSPRINCIPER

Integritetsvillkoren reglerar behandling av personuppgifter och användning av kakor på Rivest OÜ:s webbplats rivest.ee (nedan webbplatsen).

DEFINITIONER

 • Behandling av personuppgifter är benämningen för all aktivitet som utförs med personuppgifter från en besökare på webbplatsen (nedan kallad besökare) – insamling, bearbetning, lagring, rättelse eller radering av uppgifter.
 • Besökare är alla personer som besöker webbplatsen eller lämnar egen information till Rivest OÜ. Till exempel genom att be om en offert eller kontakta Rivest OÜ via mejl.
 • Med tjänster avses alla tjänster som erbjuds av Rivest OÜ.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Genom att använda webbplatsen samtycker besökaren till behandlingen av hans/hennes uppgifter i enlighet med dessa integritetsvillkor. Rivest OÜ samlar via webbplatsen in följande personuppgifter om besökare på följande sätt:

 • besökarens mejladress: när besökaren skickar ett mejl eller begär en offert,
 • besökarens namn, telefon och mejladress: när besökaren ställer frågor eller begär offert,
 • Sidvisningsstatistik: Med hjälp av Google Analytics.

Genom att besöka webbplatsen och/eller lämna ut dina personuppgifter till Rivest OÜ accepterar du och samtycker du till att din personliga information kan komma att behandlas i enlighet med denna integritetspolicy. Om du inte godkänner denna integritetspolicy, råder Rivest OÜ dig att inte använda webbplatsen eller lämna ut dina personuppgifter till Rivest OÜ.

ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER

Rivest OÜ använder personuppgifter för att svara på besökares förfrågningar, lämna erbjudanden, kommunicera med besökare och skicka fakturor. Rivest OÜ använder sidvisningsstatistik för att förbättra webbplatsens användarvänlighet och för en mer effektiv marknadsföring. Besökare har rätt att när som helst motsätta sig behandling av hans/hennes personuppgifter, såvida det inte är nödvändigt för tillhandahållandet av tjänsten.

ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER TILL TREDJE PART

En tredje part är en avtalspartner till Rivest OÜ, som behandlar personuppgifter och med hjälp av vars produkt eller tjänst Rivest OÜ erbjuder produkter och tjänster till sina besökare. Rivest OÜ anlitar i sin dagliga verksamhet tredje parter, som tillhandahåller:

 • system för hantering och befordran av mejl,
 • webbhotell,
 • analys av sidvisningsstatistik;
 • användning av sociala medier och analys av statistik rörande sociala medier
 • samt användning av bokföringsprogram.

Förutom de tredje parter som nämns i föregående stycke, vidarebefordrar Rivest OÜ besökarens personuppgifter till sina samarbetspartners. Detta endast i den omfattning som krävs för att tillhandahålla tjänsten till besökaren. Rivest OÜ:s webbplats kan innehålla länkar till webbplatser tillhörande andra företag, som har sina egna integritetspolicyer, och/eller använder tredjepartstjänster som installeras på din enhet och kan ge tillgång till information lagrad på din enhet. Rivest OÜ rekommenderar dig att noggrant läsa dessa tredje parters integritetspolicyer. Rivest OÜ ansvarar inte för dessa tredjepartstjänsters integritetsrutiner eller innehåll.

LAGRING OCH SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

Rivest OÜ behåller personuppgifter så länge det erfordras enligt lag och/eller är viktigt för syftet med att samla in dem. Exempelvis lagras redovisningsuppgifter i 7 år från räkenskapsårets slut. Rivest OÜ vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. Endast behöriga personer har tillgång till ändring och behandling av personuppgifter, och alla besökares personuppgifter behandlas som konfidentiell information.

BESÖKARENS RÄTTIGHETER

Besökaren har när som helst rätt att:

 • begära åtkomst till sina uppgifter,
 • kräva rättelse, komplettering eller radering av personuppgifter enligt villkor som föreskrivs i lag,
 • kräva begränsningar i behandlingen av personuppgifter, samt
 • kräva överföring av personuppgifter.

För att utöva sina rättigheter måste besökaren sända begäran därom per e-post till info@rivest.ee. Besökaren kan begränsa användningen av kakor genom att välja inställningar i sin webbläsare. Om besökaren anser att hans/hennes rättigheter har kränkts vid behandling av personuppgifter, har han/hon rätt att vända sig till Integritetsskyddsmyndigheten.

KAKOR

Rivest OÜ:s webbplats använder kakor för att säkerställa en bättre användarupplevelse och effektivare marknadsföring samt för att samla in användarstatistik. Genom att besöka Rivest OÜ:s webbplats samtycker besökaren till att kakor används på det sätt som beskrivs här. En kaka är en liten textfil som en webbläsare automatiskt sparar på den enhet som besökaren använder. Kakor kan skapas av olika tjänsteleverantörer, såsom Google. Kakorna är inte skadliga för din dator. Det finns två sorters kakor:

 • Permanenta kakor, som ligger kvar permanent i en kakfil på besökarens enhet. De kan till exempel användas för att identifiera besökaren som en återkommande besökare på webbplatsen och för att anpassa innehållet på webbplatsen efter besökarens tidigare val eller för att samla in statistik.
 • Sessionskakor är tillfälliga och försvinner när en besökare lämnar webbplatsen eller stänger sin webbläsare. Sessionskakor kan användas för att aktivera vissa funktioner på webbplatsen, såsom att begära en tjänst osv.

Kakor används för att samla in information om hur webbplatsen används, för att göra den mer personlig och användarvänlig för besökaren. Dessutom hjälper kakorna till att samla in besöksstatistik, vilket gör att vi kan mäta och förbättra webbplatsens prestanda och tillhandahålla basdata för att kunna bedriva effektiv marknadsföring. En besökare anses ha accepterat kakor om de har tillåtits i hans/hennes webbläsarinställningar. Webbläsare tillåter ofta som standard att kakor lagras på ens enhet. Besökaren kan inaktivera eller radera kakor på sin enhet genom att ändra inställningarna i sin webbläsare. Om du inte godkänner kakor kan det hända att webbplatsen inte fungerar korrekt. För att få veta hur du tar bort och ställer in kakor i din webbläsare, se till exempel här: Google Chrome, Internet Explorer. För att samla in användningsstatistik använder Rivest OÜ tjänsten Google Analytics, som samlar in data om besökta underliggande sidor, tidpunkten för besöket, antalet besök, de enheter som används och ingångskanalerna samt annan statistik. Google Analytics kan dock samla in data om besökarnas aktivitet utan att använda kakor. För att förhindra att data används av Google Analytics kan besökaren installera en app som blockerar Google Analytics på hans/hennes enhet: Webbläsartillägget Google Analytics Opt-out.

ÄNDRINGAR AV INTEGRITETSVILLKOREN

Rivest OÜ förbehåller sig rätten att utan kundens medgivande och utan förvarning ändra integritetsvillkoren för att säkerställa att de är i enlighet med lagen. Integritetsvillkoren finns alltid tillgängliga på webbplatsen i sin senaste version. Om du har några frågor om våra integritetsvillkor och databehandling, vänligen kontakta oss på info@rivest.ee.