TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

Tietosuojakäytäntö säätelee henkilötietojen käsittelyä ja evästeiden käyttöä Rivest OÜ:n verkkosivuilla rivest.ee (jäljempänä verkkosivusto).

KÄSITTEET

 • Henkilötietojen käsittely on kaikenlaista verkkosivun kävijän (jäljempänä kävijä) henkilötiedoilla tehtävää toimintaa – tietojen keräämistä, käsittelyä, tallentamista, korjaamista tai poistamista.
 • Vierailijoita ovat kaikki henkilöt, jotka vierailevat verkkosivustolla tai antavat tietoja Rivest OÜ:lle esimerkiksi kysymällä tarjousta tai ottamalla yhteyttä Rivest OÜ:hyn sähköpostitse.
 • Palveluita ovat kaikki Rivest OÜ:n tarjoamat palvelut.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Käyttämällä verkkosivua kävijä antaa suostumuksensa tietojensa käsittelyyn kyseisiä tietosuojaehtoja vastaavasti. Rivest OÜ kerää verkkosivun kautta alla olevia kävijän henkilötietoja seuraavassa kuvatuilla tavoilla:

 • vierailijan sähköpostiosoite: kun vierailija lähettää sähköpostin tai pyytää tarjousta;
 • vierailijan nimi, puhelin ja sähköpostiosoite: kun vierailija pyytää tietoja tai tarjousta;
 • sivuston vierailutilastot: Google Analyticsin avulla.

Vierailemalla verkkosivustolla ja/tai antamalla henkilötietoja Rivest OÜ:lle ymmärrät ja hyväksyt, että henkilötietojasi voidaan käsitellä tämän tietosuojakäytännön mukaisesti. Jos et hyväksy tätä tietosuojakäytäntöä, Rivest OÜ suosittelee olemaan käyttämättä verkkosivustoa ja luovuttamatta henkilötietojasi Rivest OÜ:lle.

HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖ

Rivest OÜ käyttää henkilötietoja vastatakseen vierailijan tiedusteluun ja tehdäkseen tarjouksia, kommunikoidakseen vierailijan kanssa ja välittääkseen laskuja. Rivest OÜ käyttää verkkosivun kävijätilastoja verkkosivun käyttäjäkokemuksen parantamiseen ja tehokkaampaan markkinointiin. Kävijällä on milloin tahansa oikeus kieltää henkilötietojensa käsittely, paitsi silloin, jos se on välttämätöntä palvelun tarjoamiseksi.

HENKILÖTIETOJEN LUOVUTTAMINEN KOLMANSILLE OSAPUOLILLE

Kolmas osapuoli on Rivest OÜ:n sopimuskumppani, joka käsittelee henkilötietoja ja jonka tuotteen tai palvelun avulla Rivest OÜ tarjoaa tuotteita ja palveluita vierailijoilleen. Rivest OÜ käyttää päivittäiseen toimintaan kolmansia osapuolia, jotka tarjoavat:

 • sähköpostin lähetys- ja hallintajärjestelmiä;
 • verkkoisännöintiä;
 • verkkosivujen käyttäjätilastojen analysointia;
 • sosiaalisen median käyttöä ja sosiaalisen median tilastojen analysointia;
 • kirjanpito-ohjelmiston käyttöä.

Edellisessä kohdassa mainittujen kolmansien osapuolten lisäksi Rivest OÜ välittää vierailijan henkilötietoja yhteistyökumppaneille siinä määrin kuin on tarpeen palvelun tarjoamiseksi vierailijalle. Rivest OÜ:n verkkosivusto saattaa sisältää linkkejä muiden yritysten verkkosivustoille, joilla on omat tietosuojakäytännöt, ja/tai laitteeseesi asennetut kolmannen osapuolen palvelut voivat sallia pääsyn laitteesi tietoihin. Rivest OÜ suosittelee lukemaan huolellisesti näiden kolmansien osapuolten tietosuojakäytännöt. Rivest OÜ ei ole vastuussa näiden kolmansien osapuolien palveluntarjoajien tietosuojakäytännöistä tai sisällöstä.

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMINEN JA TURVALLISUUS

Rivest OÜ säilyttää henkilötietoja niin kauan kuin se on lain mukaan välttämätöntä ja/tai tärkeää tietojen keräämisen kannalta. Esimerkiksi kirjanpitotietoja säilytetään 7 vuotta talousvuoden päättymisestä. Rivest OÜ soveltaa kaikkia kohtuullisia keinoja suojatakseen käsiteltäviä henkilötietoja. Pääsy henkilötietoihin niiden muuttamista ja käsittelyä varten on ainoastaan siihen valtuutetuilla henkilöillä ja kaikkien kävijöiden henkilötietoja käsitellään luottamuksellisena tietona.

VIERAILIJAN OIKEUDET

Kävijällä on milloin tahansa oikeus:

 • ilmoittaa halustaan päästä käsiksi omiin tietoihinsa;
 • vaatia henkilötietojen korjaamista, täydentämistä tai laissa säädetyissä tapauksissa niiden poistamista;
 • vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista;
 • vaatia henkilötietojen siirtämistä.

Käyttääkseen oikeuksiaan vierailijan tulee lähettää vastaava pyyntö sähköpostiosoitteeseen info@rivest.ee. Rajoittaakseen evästeiden käyttöä kävijä voi tehdä vastaavia valintoja selaimensa asetuksista. Jos kävijä uskoo, että hänen oikeuksiaan on rikottu henkilötietojen käsittelyssä, hänellä on oikeus ottaa yhteyttä Viron tietosuojavirastoon (Andmekaitse Inspektsioon).

EVÄSTEET

Rivest OÜ verkkosivuilla käytetään evästeitä paremman käyttökokemuksen takaamiseksi, tehokkaampaan markkinointitoimintaan sekä käyttäjätilastojen keräämiseksi. Rivest OÜ:n verkkosivuja käyttämällä käivijä suostuu evästeiden käyttöön tässä kuvatulla tavalla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa automaattisesti kävijän käyttämään laitteeseen. Evästeet voivat olla eri palveluntarjoajien, kuten Googlen, luomia. Evästetiedostot eivät ole vaarallisia tietokoneelle. On olemassa kahdenlaisia evästeitä:

 • Pysyvät evästeet, jotka jäävät kävijän tietokoneessa olevaan evästetiedostoon pysyvästi. Niitä voidaan käyttää esimerkiksi kävijän tunnistamiseksi verkkosivun toistuvana vierailijana sekä verkkosivun sisällön muokkaamiseksi kävijän tarpeita vastaavasti tai tilastotietojen keräämiseen.
 • Istuntoevästeet ovat tilapäisiä ja häviävät, kun kävijä poistuu verkkosivulta tai sulkee selaimensa. Istuntoevästeitä voidaan käyttää verkkosivun tiettyjen toimintojen, kuten palvelun hakemisen jne. mahdollistamiseksi.

Evästeitä käytetään keräämään tietoa siitä, miten verkkosivua käytetään, jotta siitä voitaisiin tehdä kävijälle yksilöllisemmän ja käyttäjäystävällisemmän. Evästeet auttavat myös keräämään kävijätilastoja, mikä mahdollistaa verkkosivun toimivuuden mittaamisen ja parantamisen sekä antaa pohjatiedot tehokkaan markkinointitoiminnan toteuttamiseksi. Kävijän katsotaan hyväksyvän evästeet, jos ne ovat sallittuja hänen selaimensa asetuksissa. Usein selaimet mahdollistavat oletuksena evästetiedostojen tallentamisen laitteeseen. Vierailija voi estää evästeiden käytön tai poistaa ne laitteeltaan muuttamalla verkkoselaimessaan vastaavia asetuksia. Jos evästeitä ei käytetä, verkkosivusto ei välttämättä toimi kunnolla. Ohjeet evästeiden poistamiseen ja asettamiseen verkkoselaimessa löytyvät esimerkiksi täältä: Google Chrome, Internet Explorer. Käyttäjätilastojen keräämiseen Rivest OÜ käyttää Google Analytics -palvelua keräten tietoja vierailluista alasivuista, vierailuajasta, vierailumääristä, käytettävistä laitteista, tulokanavista ja muista tilastoista. Google Analytics voi kuitenkin kerätä tietoja käyttäjän toiminnasta myös evästeitä käyttämättä. Jotta Google Analytics ei voisi käyttää tietoja, kävijä voi asentaa laitteeseensa Google Analyticsin estävän sovelluksen: Google Analyticsista luopumisen selainlaajennus.

TIETOSUOJAEHTOJEN MUUTTAMINEN

Rivest OÜ pidättää oikeuden muuttaa tietosuojaehtoja yksipuolisesti ja ilmoittamatta varmistaakseen, että ne vastaavat lakeja. Tietosuojaehtojen uusin versio on aina saatavilla verkkosivulla. Kaikissa tietosuojaehtoja ja tietojen käsittelyä koskevissa kysymyksissä pyydämme kirjoittamaan meille osoitteeseen info@rivest.ee.