Asennustöitä tekevän yrityksen suhteen pidän tärkeänä asianmukaisuutta, järjestelmällisyyttä, ennakointikykyä, määräaikojen noudattamista, laatua, dokumentaation tarkkuutta ja yhteistyöhalua. Olemme rakentaneet yhteistyössä Rivest OÜ:n kanssa pääasiassa suuria maatalouskohteita. Jokainen yhteistyösopimus Rivestin kanssa on työvoitto. Rivestin tiimi on ammattitaitoinen, heillä on vahva yhteistyöhalu ja he osaavat ilmaista toiveensa kohteen valmistelusta jo ennen työn alkamista, jotta työt voidaan suorittaa nopeasti ja laadukkaasti. He suunnittelevat työnsä huolellisesti ja löytävät nopeasti ratkaisut myös tilanteisiin, joissa kaikki ei suju niin kuin alun perin on suunniteltu. He eivät pakene, jos jokin menee toisin kuin suunniteltiin, ja ratkaisevat myös epämiellyttävät tilanteet. Emme uskalla suositella heitä muille, sillä muuten voi käydä niin, ettei heillä ole enää aikaa meidän kohteillemme. Se, joka tekee kerran Rivestin kanssa yhteistyötä, ei halua enää kokeilla muita.

Rivo Teppo
Mapri Ehitus OÜ

Olemme tehneet yhteistyötä Rivest OÜ:n kanssa useissa kohteissa, mm. Marktetex Vision OÜ:n (BLRT Grupp AS) tuotantorakennus Tallinnassa ja Thermory AS:n tuotantorakennus Loossa. Rivestillä on nuori, mutta asiantunteva ja ajatteleva tiimi, jolla on voimakas yhteistyöhalu ja joka keskittyy hyviin lopputuloksiin. Heidän etunaan on se, että he nauttivat työn tekemisestä. Suurimpana saavutuksenamme pidän suunniteltujen tavoitteiden saavuttamista ajoissa. Suosittelen Rivest OÜ:tä yhteistyökumppaniksi myös muille.

Eduard Kikkas
AS Maru Ehitus

Asennustyökumppanit muodostuvat hankinnan aikana. Järjestämme tarjoukset hinnan mukaan ja sen lisäksi selvitämme taustat (referenssit, maksukäyttäytyminen, työtahti jne.). Sen pohjalta muodostuu tietynlainen kuva, jonka perusteella valitsemme urakoitsijan. Otamme Rivest OÜ:n ehdottomasti myös jatkossa urakoitsijaksi hankintoihimme. Rivest OÜ on asentanut johtamiini kohteisiin metallirakenteita, Z-ruoteita, kantavia peltejä ja sadevesijärjestelmiä. Rivest OÜ:n etuja ovat hyvä työtahti, nopea kommunikointi ja osallistuva ongelmanratkaisu. Urakoitsija ei kysy, miten ratkaistaan, vaan ehdottaa: ratkaistaanko näin?

Jonatan Lige
Nordecon Betoon OÜ

Rivest OÜ on toiminut kanssamme asennustöiden alihankkijana 3 maatilakohteessa ja 1 logistiikkakeskuskohteessa. Olen tyytyväinen korkeaan asiantuntemukseen, nopeaan ongelmanratkaisuun ja rakentamisvauhtiin. Mielestäni Rivest OÜ:n arvokkain ominaisuus on heidän ammattitaitonsa. Suosittelen Rivest OÜ:tä yhteistyökumppaniksi tai alihankkijaksi muillekin yrityksille.

Ansis Segliņš
Mapri Būve SIA